Archive for มกราคม, 2007

มกราคม 23, 2007

ก็แค่เหงาๆ

ใต้ฟ้าเดียวกันในคืนเหงา

มีเพียงความว่างเปล่าและอ่อนไหว

อยู่อย่างนี้ ตัวคนเดียวไม่มีใคร

ไม่มีคนให้อุ่นใจยามอ่อนแอ

คืนนี้ท้องฟ้ามืดสนิท…

ไม่มีคนใกล้ชิดปลอบใจยามท้อแท้

อยากมีใครสักคนคอยดูแล

ขอเพียงแค่ใครสักคนที่จริงใจ

เหงา-เหงา เศร้า-เศร้า คนเดียว

อยู่อย่างโดดเดี่ยวแค่ไหน

แล้วใต้ฟ้าเดียวกันของคนที่อยู่ไกล

ใครคนนั้นจะคิดเหมือนกันไหม…..อยากรู้จัง

ป้ายกำกับ: