Archive for กุมภาพันธ์, 2016

กุมภาพันธ์ 1, 2016

จิตอาสาผู้ป่วยจิตเวช (3)

ปุญชรัสมิ์  ทรงธรรมวัฒน์  เรื่อง

อทิตยา  พุ่มกุมาร  ภาพ

 

ก้าวที่ยิ่งใหญ่…จากผู้ป่วยสู่การเป็นผู้ให้

หลังจากคุยกันได้พักใหญ่ แม่กุพาเราเดินดูผลงานของผู้ป่วยที่วางเรียงรายอยู่ในตู้โชว์ เช่น กระเป๋าถือหลากลายหลายสีสัน กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ตุ๊กตาตัวน้อย และผ้าคลุมไหล่สีพื้นผืนใหญ่  ซึ่งผลงานเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ป่วย จากการฝึกอาชีพโดยจิตอาสา ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ นั้นทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้…..

read more »