About

เรื่องราวของ ความรู้สึก การเดินทาง ความประทับใจ การเสียดสีและสะท้อนสังคม ของเจ้าของผู้หญิงตัวกลมๆ ที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบน้อยๆ ที่มีฝัน กับการใช้ชีวิตบนฐานความเป็นจริง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s