Archive for ‘Uncategorized’

มีนาคม 30, 2010

เริ่มต้น

เคยตั้งใจไว้นานแล้วว่าอยากเขียนอะไรเล่นๆ จนมีความฝันว่าอยากเขรยนหนังสือสักเล่ม แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง เลยคิดว่าเราควรเริ่มต้นทำอะไรบ้าง ฏ้เลยลองเขียนๆดู อยากเขียนอะไรมากมาย มีเรื่องราวที่อยากถ่ายทอดอยากเล่า คิดว่าต่อจากนี้ไปคงได้บอกเล่าความรู้สึก ความคิด มุมมอง และประสบการณ์ผ่านตัวอักษรเหล่านี้

มีนาคม 30, 2010

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!